LEZING BEGINNEND LEZEN/LETTERKLANKSTAD


Lezing:   Beginnend lezen / LetterKlankSta
d
Voor:      leerkrachten groep 2 t/m 4, IB/RT, lees/dyselxiebegeleiders, (ortho)pedagogen, logopedisten
Prijs: € 300,00

Aantal deelnemers onbeperkt lezing1

Een lezing op locatie over beginnend lezen en de ontwikkelingsfasen van een kind in relatie tot schoolrijpheid en beginnend lezen. Wanneer begin je met leren lezen (schoolrijpheid)? Wat zijn de leesvoorwaarden ? Wat zijn de valkuilen van het jonge, visuele brein. Wat is het belang van decoderen op het latere leerproces? Hoe zit dat met bestaande leesmethoden? Wat is het effect op spelling en tekstbegrip? Inclusief uitgebreide uitleg over de opzet van de beginnend leesmethode LetterKlankStad, en de noodzaak van het decoderen bij beginnend lezen en het effect daarvan op spelling en tekstbegrip.

Inhoud
Goed kunnen lezen is de spil van succesvol leren. Wie het lezen niet optimaal beheerst, begrijpt de lesstof niet goed, kan geen hoofd- en bijzaken onderscheiden in teksten en loopt uiteindelijk een blijvende (leer)achterstand op. Dat leidt vaak tot faalangst, weinig zelfvertrouwen en minder motivatie om te leren. Tijdens de schooljaren (maar ook in het latere beroepsleven) is een goede leesvaardigheid essentieel. Het huidig Nederlandse leesonderwijs laat een behoorlijke uitval zien. Uit Europees onderzoek (PISA-test 2016) blijkt dat 18% van de 15-jarigen functioneel ongeletterd is.

Internationaal onderzoek laat zien dat leerlingen die in de vroege basisschoolperiode leesproblemen ontwikkelen, deze achterstand niet meer inhalen. Vanuit het leesonderzoek weten we dat systematische, goed opgebouwde aandacht voor de letterklank-koppeling met veel aandacht voor automatisering cruciaal is voor het verloop van het leren lezen. Met de tijdsdruk bij het toetsen in de beginfase van het leren lezen, ligt het accent al jaren op snel lezen. Maar snel lezen is niet automatisch goed lezen. Steeds meer leerlingen kampen met zwakke automatisering (decodering) en hebben moeite met het analyseren (spellen) van woorden. Dit leidt, naast een zwakke studievaardigheid, ook tot problemen bij het leren van vreemde talen. De oorzaak hiervan ligt in de basis van het leesproces. Daar is de stap naar het scannende lezen te snel gemaakt, zonder dat de decodering/automatisering is geankerd.

De beginnend leesmethode LetterKlankStad richt zich op het decoderen en de structuur en basisregels van de Nederlandse taal. Er is in de didactiek een duidelijk onderscheid gemaakt tussen letters en klanken. De aandacht gaat al direct naar de analyse en opbouw van woorden, waarbij kinderen al direct leren dat een letter een alfabetische naam heeft en één of meerdere spraakklanken. Zo voorkom je verwarring bij leesproblemen als de stomme e, de open/gesloten lettergreep en eind d/b.

.

Spreker
Marion van de Coolwijk is directeur van uitgeverij Instituut Kind in Beeld en auteur van LetterKlankStad. Met haar lange ervaring als docent (RT/IB) heeft ze als auteur en ontwikkelaar bijgedragen aan bekende leesmethodes, zoals Leeslijn, Lijn 3 en Leeshuis. Marion heeft meer dan 200 jeugdboeken geschreven, waaronder vele AVI leesboeken en Makkelijk Lezen series, zoals Ik ben niet bom. Daarnaast schrijft ze ook succesvol voor volwassenen.

Marion is deskundige op het gebied van visueel leren, dyslexie en leesbevordering en heeft een grote ervaring binnen het onderwijs.

Deze lezing boeken bij u op locatie? Dat kan! U kunt contact opnemen met info@kindinbeeld.nl