Expert in Oude Wetering

IMGP0053

De opleiding EXPERT BEELDDENKEN:

is geaccrediteerd door de ABvC voor 25 PE.
is opgenomen in Registerleraar onder nummer zbYiyRqsh6 voor 80 RU.
is geaccrediteerd door SKJ voor 52.50 punten.
Opleiding EXPERT                                          ISBN/EAN        9509998122677

Amsterdamse Lerarenbeurs
Deze eenmalige beurs (te gebruiken voor o.a. onze opleidingen `EXPERT` en `LEREN LEREN Methode`) is de komende vier jaar beschikbaar voor alle leraren werkzaam in Amsterdam en bedraagt maximaal € 2.000,- per persoon. Meer informatie:

Toelatingseisen/CV-screening
De EXPERT-opleiding is toegankelijk voor bevoegde onderwijsprofessionals alsmede leer- en gedragsspecialisten die zich, middels diagnostiek, willen verdiepen in de capaciteiten en mogelijkheden van leerlingen. Bij aanmelding wordt gekeken naar uw bevoegdheden en ervaring waarna een eventuele toelating wordt bevestigd. Bij twijfel en/of vragen hierover mag u altijd telefonisch contact met ons opnemen: 0224-540290.

Inhoud en doelstelling van de opleiding EXPERT BEELDDENKEN
Een EXPERT BEELDDENKEN is bevoegd een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken (IOOB) af te nemen bij jeugd van 5 tot 15 jaar, inclusief verslaglegging. Tevens is hij/zij bekend met een aantal visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN Methode.

Een IOOB is zinvol bij de onderzoeksvraag of er wel/geen relatie is tussen gedrags- en/of leerproblemen en een voorkeur voor visueel-zintuigelijke informatieverwerking (beelddenken). Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Wereldspel en een didactisch en pedagogisch onderzoek dat breed zicht geeft op capaciteiten en hiaten in het leerproces. Een IOOB is een zinvol en preventief instrument dat kan dienen als aanzet tot eventueel verder diagnostisch onderzoek en/of begeleiding.

Een EXPERT BEELDDENKEN kan met naam en contactgegevens op de website vermeld staan, gedurende het lopende licentiejaar. Een licentiejaar loopt van 1 augustus tot 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar. Verlenging van deze licentie is optioneel en geschiedt door betaling van 175,- euro en het bijwonen van de bijbehorende jaarlijkse licentiedag die in september gehouden wordt. Deze dag is gericht op verdieping van kennis en het netwerken met mede-licentiehouders. Een aangesloten EXPERT BEELDDENKEN mag het officiële logo voeren op zijn/haar website.

Het complete opleidingstraject EXPERT omvat de volgende modules:

1. Studiedag LEREN LEREN Methode (DIDACTIEK) 
voorpagina-klein-300x200U gaat aan de slag met enkele wetenschappelijk bewezen visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN Methode, waarmee het leren en (begrijpend) lezen verbetert. Tevens leert u technieken aan om de lesstof visueel aan te bieden (tafels, spelling, metriek stelsel, werkwoordgrammatica, letters, rekenen, tekstbegrip etc.) Veel doen en ervaren, zodat u de volgende dag meteen aan de slag kunt. Een korte kennismaking dus met de LEREN LEREN Methode.

2. Studiedag SIGNALEREN met het Wereldspel 
Gericht op het non-verbaal signaleren van het beelddenken (visuele leersysteem) en sociaal-emotionele kenmerken met behulp van het Wereldspel. Inclusief Wereldspelmateriaal.

3. tweedaagse module DIAGNOSTICEREN
Gericht op tot het zelfstandig afnemen van een Individueel Onderwijskundig Beelddenkonderzoek (IOO), inclusief het beoordelen van het cognitieve niveau van een kind a.d.h.v. het Wereldspel en de gerelateerde ontwikkelingsfasen. Al het toetsmateriaal is inbegrepen; ook de verslaglegging wordt aangereikt.
Dit IOO geeft een breed zicht op leer- en gedragsproblemen en geeft speciale aandacht aan het Beelddenken in relatie tot het Wereldspel. De meerwaarde van dit non-verbale toetsen en bijbehorend verslag geeft een breder zicht op de mogelijkheden en problemen van jeugd en wordt door scholen (IB/RT/docent) zeer op prijs gesteld.

4. Afsluitende EXAMEN (theorie + praktijk)
Een afsluitend theorie examen met daaraan voorafgaand een praktijkexamen dat gebaseerd is op het zelfstandig afnemen van een IOOB met verslaglegging.

Beelddenken opleiding EXPERT Wereldspel oud
Dit moet uw geboortedatum zijn in 8 cijfers:ddmmjjjj

Instituut Kind in Beeld

KVK: 37084603
Opleider ID: 11A774

Datum

nov 18 2023 - jan 20 2024
Expired!

Kosten

€2.500,00

Locatie

Oude Wetering
Watergang 1B
Categorie

Organisator

Brigitte Lebbink
Telefoon
06 498 942 71
Email
brigitte@eigenwijsleren.nl
Ga naar de inhoud