Diagnosticeren in Castricum

IMGP0053Beelddenken DIAGNOSTICEREN (module EXPERT Opleiding)
De 2-daagse module DIAGNOSTICEREN is onderdeel van de EXPERT opleiding. Om deel te kunnen nemen aan deze module, is vooraf het volgen vooraf van de studiedagen SIGNALEREN en DIDACTIEK vereist. Middels een cv-screening wordt gekeken of er voldoende basis is om mee te doen aan deze module. Deelname is bedoeld voor leerkrachten (IB/RT), orthopedagogen, logopedisten en andere onderwijsprofessionals, die bekend zijn met het afnemen van didactische toetsen en het begeleiden van (zorg)leerlingen.

Doelstelling
De module DIAGNOSTICEREN leidt op tot het zelfstandig afnemen van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOOB). Al het toetsmateriaal is inbegrepen. De module beslaat twee aaneengesloten dagen en een afsluitend theorie examen met daarnaast een praktijkexamen dat gebaseerd is op het zelfstandig afnemen van een IOOB.
Naast theoretische kaders wordt gebruik gemaakt van casuïstiek en praktische oefeningen.

Een IOOB geeft een breed zicht op leer- en gedragsproblemen en geeft speciale aandacht aan het Beelddenken in relatie tot het Wereldspel. Een IOOB is zinvol bij de onderzoeksvraag of er wel/geen relatie is tussen gedrags- en/of leerproblemen en een voorkeur voor visueel-zintuigelijke informatieverwerking (beelddenken). Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Wereldspel en een didactisch en pedagogisch onderzoek dat breed zicht geeft op capaciteiten en hiaten in het leerproces. Een IOOB is een zinvol en preventief instrument dat kan dienen als aanzet tot eventueel verder diagnostisch onderzoek en/of begeleiding.

Het met goed gevolg afleggen van het theorie en praktijkexamen geeft recht op het certificaat DIAGNOSTICEREN. Om voor certificering in aanmerking te komen, geldt een aanwezigheidsplicht en een voldoende resultaat van het theorie en praktijkexamen.

Aansluiting als EXPERT
Indien u tevens de studiedagen DIDACTIEK LEREN LEREN Methode en SIGNALEREN heeft gevolgd, komt u in aanmerking voor de licentie EXPERT en registratie als professional in ons register voor de resterende duur van het lopende licentiejaar. Een licentiejaar EXPERT loopt van 1 augustus tot 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar. Verlenging van deze licentie voor het daarop volgende schooljaar is optioneel en geschiedt door betaling van 175,- euro (voor 15 juli) en het bijwonen van de gratis bijbehorende jaarlijkse licentiedag die altijd in september gehouden wordt. Deze licentiedag is gericht op verdieping van kennis en het netwerken met mede-licentiehouders.

Inhoud module DIAGNOSTICEREN:

1. Wereldspel Onderzoek – Cognitie
-Herkennen van de cognitieve capaciteiten middels het Wereldspel
-Praktijkvoorbeelden aan de hand van meerdere casussen.

2. Pedagogisch/Didactisch Onderzoek
-Het afnemen van pedagogisch/didactische toetsen (inbegrepen) voor Kleuters, PO en VO op het gebied van o.a: lezen (fonologisch en lexicaal), rekenen, automatiseren, spelling, tekstbegrip, geheugen (auditief, visueel en kinesthetisch), leerstijlen, cognitie, ruimtelijk inzicht, schrijven en oog-volgbeweging. Deze gegevens behoren bij het Individueel Onderwijskundig Onderzoek dat afgenomen kan worden bij jeugd tot 15 jaar.

3. Verslag
-Het leren vastleggen van de onderzoeksgegevens in een compleet verslag voor ouders/school.
-Het geven van gerichte adviezen, handreikingen en evt. doorverwijzingsadvies.

4. Achtergrond en theorie
-Inzicht in de kenmerken van beelddenken in relatie tot leer- en gedragsproblemen zoals: faalangst, dyslexie, ADHD, Autisme, Hoogbegaafdheid etc.

Let op: Onze opleidingen worden op verschillende locaties aangeboden door zelfstandig werkende en bevoegde opleiders. Bij aanmelding en betaling ineens van een meerdaagse opleiding moeten alle dagen gevolgd worden op dezelfde locatie. Losse modules kunnen wel per locatie worden geboekt tegen de reguliere moduleprijs.

Beelddenken DIAGNOSTICEREN (module EXPERT Opleiding)

Datum

nov 06 - 07 2023
Expired!

Tijd

09:30 - 16:00

Kosten

€1.500,00

Locatie

Castricum
Landgoed Duin en Bosch, Oude Parklaan 111 in Castricum
Categorie

Organisator

Annemieke Hoogeboom
Telefoon
06-10612853
Email
info@wonderwijs-coaching.nl
Ga naar de inhoud