LetterKlankStad

beginnend lezen met resultaat

NOT 2019

Wij nodigen u uit voor de NOT 2019

Werk je in het onderwijs? Van 22 t/m 25 januari is er de tweejaarlijkse onderwijsbeurs in Utrecht.
Instituut Kind in Beeld nodigt je uit deze beurs gratis te bezoeken.

Klik hier of op het logo en registreer je voor een gratis persoonlijke badge.

Let op: op dinsdagochtend 22 januari presenteren wij onze succesvolle nieuwe beginnend leesmethode LetterKlankStad middels een seminar. Hiervoor is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.  Meld je hier aan. 

leesboek1 lks

LETTERKLANKSTAD

De beginnend leesmethode LetterKlankStad is anders dan alle andere methoden.De unieke didactiek wordt al enige jaren met succes in een remediërende setting gebruikt en is nu vertaald naar een reguliere aanpak. Een complete aanvankelijk lezen methode die preventief een goede basis legt, zodat het achteraf herstellen voorkomen kan worden.

LetterKlankStad maakt onderscheid tussen letters en klanken – , maar werkt heel bewust ook met de alfabetische naam van een letter en de spraakklank(en) van een letter. Zo verstevigt zich de fonologische leesprocedure: de basis van goed lezen. Centraal staat de plattegrond van LetterKlankStad waarop alle 52 letters en klanken staan met kleur en vorm gerubriceerd naar functie en samenhang. Deze structuur komt ook terug in het unieke `leesplankje` met de Huisstenen van alle Nederlands letters en klanken.

Leren lezen is nog nooit zo leuk en effectief geweest. Meer informatie: www.letterklankstad.nl

LEREN LEREN METHODE

De succesvolle LEREN LEREN Methode maakt lesstof visueel, waardoor het sneller en beter naar je langetermijngeheugen gaat. Leren met je oorspronkelijke talenten dus! Drie complete programma`s van een paar uur met werkbladen.

Wetenschappelijk onderzoek laat een verbetering zien op het gebied van tekstbegrip en leren (onthouden) van bijna 50%. De unieke werkvormen en leertechnieken zijn speciaal ontwikkeld voor leerlingen in het PO, VO en MBO die moeite hebben met leren en plannen, en/of niet weten hoe te leren. Er is tevens een programma voor (jong)volwassenen en het bedrijfsleven dat zich richt op effectief (samen)werken.

Meld uw kind aan voor een training LEREN LEREN Methode bij een van onze bevoegde jeugdtrainers. Voor geplande data klik hier.

Tevens bieden wij docenten en andere leerbegeleiders een korte opleiding tot bevoegd trainer.
Regelmatig organiseren wij een STUDIEDAG voor ouders en leerkrachten rondom de LEREN LEREN Methode.

BEELDDENKEN

Beelddenken (visueel-zintuiglijk denken) is een oorspronkelijke strategie van informatieverwerving en -verwerking. Het talige denken leer je van je omgeving en vooral ook op school.
Er zijn mensen die erg goed zijn in beelddenken en/of het als een voorkeursstrategie hanteren. Het talige denken wordt, door verschillende oorzaken, onvoldoende ingezet. Omwille van een brede ontplooiing is het goed dat jonge kinderen beide strategieën leren te gebruiken.

In het voorjaar van 2018 is het eerste wetenschappelijk onderzoek naar Beelddenken afgerond en gepubliceerd: `Beelddenken, hoe meet je dat? Een wetenschappelijke onderbouwing` Op dit moment loopt er een vervolgonderzoek i.s.m. Stichting Beelddenken Nederland en de Radboud Universiteit.

Instituut Kind in Beeld is al ruim 18 jaar autoriteit op het gebied van (beelddenken) , onderzoek en visueel leren. Een landelijk netwerk van opgeleide, zelfstandig werkende Professionals staat voor u klaar.

Wij bieden docenten, psychologen en (ortho)pedagogen de studiedag SIGNALEREN MET HET WERELDSPEL, en tevens is er de complete opleiding tot EXPERT BEELDDENKEN.

BEDRIJVEN VOLWASSENEN

Ook binnen het bedrijfsleven en volwasseneneducatie organiseren wij trainingen en workshops middels de afdeling: Beelddenken in Bedrijf.

Ervaring leert dat er binnen een team, maar ook individueel, meer rendement en effectiviteit ontstaat.

Er is een landelijk netwerk van Trainers en een tweedaagse opleiding tot Trainer BASIS DENKSYSTEMEN.

BELBIN – TEAM TOPPERS

Het Belbin Teamrollenmodel is omgezet naar een methodiek voor jeugd en begeleiders onder de naam:  TEAM TOPPERS

Spelenderwijs leren omgaan met elkaars verschillen. Weten wat je wel en niet kunt om gericht de samenwerking aan te gaan. Het Team Toppers Materiaal is uitgegeven door uitgeverij instituut Kind in Beeld.

Er is een landelijk netwerk van Trainers en een tweedaagse trainersopleiding TEAM TOPPERS

Instituut Kind in Beeld (IKB) is een landelijke onderwijsorganisatie en educatieve uitgeverij met een netwerk van zelfstandig werkende professionals die zich richt op het onderzoeken, ontwikkelen en uitgeven van effectieve leermethodes, materialen en opleidingen voor docenten en leerlingen in het PO, VO en Beroepsonderwijs.

Al ruim 17 jaar verzorgt IKB de diagnostiek opleiding `EXPERT-Beelddenken` voor docenten RT/IB, (ortho)pedagogen en ambulante diensten, waarin het werken met het non-verbale Wereldspel centraal staat. Ook beproefde methodes als BELBIN TEAM TOPPERS, KLEURMethode, LEREN LEREN Methode en de beginnend leesmethode LETTERKLANKSTAD, zijn al jarenlang succesvol op het gebied van leren, lezen en zelfvertrouwen/motivatie.

Per 1 september 2017 heeft Instituut Kind in Beeld de organisatie van al haar educatie gedeeltelijk overgedragen aan OinO-Advies, onderdeel van De Rolf groep, te Ochten. In de praktijk betekent dit dat uw aanmelding/aanvraag  voor Ochten door OinO-Advies zowel administratief als organisatorisch zal worden afgehandeld. Inhoudelijk blijft de kwaliteit van onze educatie zoals u van ons gewend bent. We zijn blij met deze bundeling van krachten waardoor het visueel leren en werken een breder draagvlak krijgt binnen het onderwijs.

Translate »