Opleidingsinstituut en educatieve uitgeverij voor zorg en onderwijs
Onderwijsinstellingserkenning 1000K0525

Elke samenleving die er niet in slaagt de energie en creativiteit van haar jeugd te benutten, zal achterblijven. (Kofi Annan)

Gifted World Experience

Unieke conferentie
Hoogbegaafdheid
24-26 oktober Athene

LEREN LEREN METHODE


Studievaardigheids- methode voor jeugd in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs.

WERELDSPEL


Het non-verbaal signaleren van aanwezige affectieve, cognitieve en pedagogische aspecten.

LETTERKLANKSTAD

leesboek1 lks
Beginnend leesmethode met unieke didactiek zonder tijdsdruk. Lezen en spellen gaan weer gelijk op!

VOOR BEDRIJVEN


Teambuilding tot in de kern! Effectief samenwerken door inzicht in de eigen talenten/valkuilen en die van de ander.