LEREN VANUIT EIGEN TALENTEN

unieke studievaardigheden en diagnostiek

LETTERKLANKSTAD

leesboek1 lksGa direct naar de website van LetterKlankStad
Complete beginnend leesmethode.
Goed leren lezen zonder tijdsdruk.
Unieke didactiek gericht op decoderen.
Lezen en spellen gaan weer gelijk op!

LEREN LEREN METHODE

Ga direct naar de website LEREN LEREN Methode.
Studievaardigheid voor alle jeugd in PO, VO en MBO.
Unieke en bewezen visuele leer- en geheugentechnieken.
Kort, effectief lesprogramma inclusief werkbladen.
3-daagse opleiding voor professionals.

EXPERT BEELDDENKEN

Non-verbale diagnostiek met het Wereldspel.
Breed zicht op leer- en gedragsproblemen.
Signaleren van sociale en emotionele aspecten.
Maakt cognitieve capaciteiten zichtbaar (HB).
Landelijk netwerk van bevoegde EXPERTs
Opleiding EXPERT BEELDDENKEN.

SPLITZ -GRATIS DIGIBORD APP

Nu gratis te downloaden: de rekenapp SPLITZ.
Oefen en automatiseer de sommen tot 20 thuis en op school.
Voor digibord en Windows.

BELBIN – TEAM TOPPERS

Ga direct naar de website Belbin Team Toppers
De Belbin teamrollen voor jeugd.
Met test, spelen en veel werkvormen voor in de klas.
Herkennen en benutten van elkaars verschillen.
Er is een landelijk netwerk van Trainers.
Tweedaagse opleiding voor professionals.

BEDRIJVEN / VOLWASSENEN

Ga direct naar de website Beelddenken in Bedrijf.
Teambuilding tot in de kern!
Talenten en valkuilen van beeld- en taaldenkers.
De training Basis Denksystemen verbindt teams.

Instituut Kind in Beeld is een landelijke onderwijsorganisatie en educatieve uitgeverij met een netwerk van zelfstandig werkende professionals die zich richt op het onderzoeken, ontwikkelen en uitgeven van effectieve leermethodes, materialen en opleidingen voor onderwijs- en zorgprofessionals en leerlingen in het PO, VO en Beroepsonderwijs.

De opleidingen van Instituut Kind in Beeld worden door erkende en bevoegde opleiders gegeven op verschillende locaties in het land. Al onze opleidingen staan, met vermelding van de locatie, op onze websites en die van schoolleverancier De Rolf Groep.
We zijn blij met deze bundeling van krachten waardoor het visueel leren en werken een breder draagvlak krijgt binnen het onderwijs.

Translate »