LetterKlankStad

beginnend lezen met resultaat

leesboek1 lks

LETTERKLANKSTAD

De beginnend leesmethode LetterKlankStad is anders dan alle andere methoden.De unieke didactiek wordt al enige jaren met succes in een remediërende setting gebruikt en is nu vertaald naar een reguliere aanpak. Een complete aanvankelijk lezen methode die preventief een goede basis legt, zodat het achteraf herstellen voorkomen kan worden.

LetterKlankStad maakt onderscheid tussen letters en klanken – , maar werkt heel bewust ook met de alfabetische naam van een letter en de spraakklank(en) van een letter. Zo verstevigt zich de fonologische leesprocedure: de basis van goed lezen. Leren lezen is nog nooit zo leuk en effectief geweest. Meer informatie: www.letterklankstad.nl

LEREN LEREN METHODE

Hoe leren beelddenkers? De succesvolle LEREN LEREN Methode maakt lesstof visueel en leert je unieke visuele geheugentechnieken, waarmee informatie sneller en beter naar je langetermijngeheugen gaat.
Er zijn drie complete programma`s voor leerlingen in het PO, VO/MBO en voor Volwassenen. Verbeter je tekstbegrip, leer leren (onthouden), plannen, communiceren en effectief (samen)werken.
Onze opleiding voor onderwijs- en zorgprofessionals zijn zeer geregistreerd bij het Lerarenregister en SKJ.

Voor jeugd:  bevoegde jeugdtrainers.
Voor geplande jeugdtrainingen in de regio.
Voor docenten: opleiding LEREN LEREN Methode.
Voor ouders/docenten: studiedag VISUEEL LEREN .

BEELDDENKEN

Beelddenken (visueel-zintuiglijk denken) is een oorspronkelijke informatieverwerving en -verwerkingsstrategie van het menselijk brein. Het talige denken is een aangeleerde strategie. Er zijn mensen die erg goed zijn in beelddenken en/of het als een voorkeursstrategie hanteren. Het talige denken kan daardoor onvoldoende worden ingezet. Denk aan mensen met dyslexie, concentratieproblemen, lage intelligentie, maar ook hoogbegaafden zetten het talige denken vaak onvoldoende in.

Instituut Kind in Beeld is al ruim 18 jaar autoriteit op het gebied van beelddenken, didactiek, diagnostiek en visueel leren. Een landelijk netwerk van opgeleide, zelfstandig werkende Professionals staat voor u en uw kind/leerlingen klaar.
Onze opleiding voor onderwijs- en zorgprofessionals zijn zeer geregistreerd bij het Lerarenregister en SKJ.

BEDRIJVEN VOLWASSENEN

Ook binnen het bedrijfsleven en volwasseneneducatie organiseren wij trainingen en workshops middels de afdeling: Beelddenken in Bedrijf.

Ervaring leert dat er binnen een team, maar ook individueel, meer rendement en effectiviteit ontstaat.

Er is een landelijk netwerk van Trainers en een tweedaagse opleiding tot Trainer BASIS DENKSYSTEMEN.

BELBIN – TEAM TOPPERS

Het Belbin Teamrollenmodel is omgezet naar een methodiek voor jeugd en begeleiders onder de naam:  TEAM TOPPERS

Spelenderwijs leren omgaan met elkaars verschillen. Weten wat je wel en niet kunt om gericht de samenwerking aan te gaan. Het Team Toppers Materiaal is uitgegeven door uitgeverij instituut Kind in Beeld.

Er is een landelijk netwerk van Trainers en een tweedaagse trainersopleiding TEAM TOPPERS

Instituut Kind in Beeld is een landelijke onderwijsorganisatie en educatieve uitgeverij met een netwerk van zelfstandig werkende professionals die zich richt op het onderzoeken, ontwikkelen en uitgeven van effectieve leermethodes, materialen en opleidingen voor onderwijs- en zorgprofessionals en leerlingen in het PO, VO en Beroepsonderwijs.

De opleidingen van Instituut Kind in Beeld worden ook aangeboden door schoolleverancier De Rolf Groep met behulp van geselecteerde en bevoegde trainers die een grote ervaring hebben. We zijn blij met deze bundeling van krachten waardoor het visueel leren en werken een breder draagvlak krijgt binnen het onderwijs.

Translate »