Opleiding trainer Basis Denksystemen
Wij bieden coaches, trainers en begeleiders de mogelijkheid om zich te certificeren als zelfstandig werkende trainer van de training Basis Denksystemen aan volwassenen en aan teams binnen bedrijven. Middels een geheel verzorgde tweedaagse ‘Train de Trainer’ opleiding raakt u bekend met de theorie en praktijk van het visuele en verbale denksysteem: beelddenken en begripsdenken. U specialiseert zich in het unieke trainingsprogramma rondom deze Basis Denksystemen dat zowel gegeven kan worden aan individuele volwassenen als aan teams binnen bedrijven. Het met goed gevolg afronden van de opleiding geeft u de mogelijkheid om deze training zelfstandig te geven.

De opleiding bevat de volgende modules: 0547
1. Het brein en de werking van de hersenen
2. Theorie en praktijk van het visuele en verbale denksysteem
3. Creatief denken en werken
4. De technieken en mogelijkheden van de Conceptmap (Mindmap)
5. Effectief communiceren
6. Visuele leer- en werktechnieken bij o.a. brainstormen, notuleren, projectopzet
7. Toetsing en interpretatie van de individuele denkvoorkeurentest
8. Inzicht in het Belbin Team Toppers model
9. De complete training ‘Basis Denksystemen’ met trainershandleiding en werkbladen

De opleiding beslaat twee dagen:

I Basisdag Deze eerste dag staat in het teken van de verschillende technieken en oefeningen binnen de training. Tevens zal de theorie rondom de Basis Denksystemen (beelddenken/begripsdenken) behandeld worden. Let op: cursisten die de opleiding tot Jeugdtrainer van de LEREN LEREN Methode hebben gevolgd, hoeven alleen de vervolgdag mee te doen tegen een supplementsprijs om een volledige trainerslicentie te ontvangen voor volwassenen/bedrijven.

II Vervolgdag Deze tweede dag is gericht op het aanleren van het complete trainingsprogramma `Basis Denksystemen`voor volwassenen en bedrijven. De aangeleerde technieken, oefeningen en theorie zullen worden geordend. Inclusief handleiding, tijdschema en werkmateriaal.

Aanmelden 
Toelating tot de trainersopleiding geschiedt middels een persoonlijk gesprek en CV-screening. Hieruit volgt ook een eventuele toestemming om de basisdag over te slaan. Er wordt gewerkt met kleine groepen; het aantal deelnemers is beperkt. Aanmelden via onderstaande link is vrijblijvend. Een van onze medewerkers neemt zo spoedig mogelijk contact met u op voor een oriënterend gesprek. Indien gewenst volgt dan een Cv-screening. Definitieve aanmelding geschiedt uiteindelijk met wederzijdse goedkeuring.

Doelgroep: Coaches, trainers en begeleiders volwassenenhand

 Data: donderdag 22 juni basisdag ; vrijdag 23 juni vervolgdag
Locatie: Alkmaar
Kosten: Hele opleiding: € 1450,-  Al onze opleidingen zijn btw vrijgesteld.crkbo
Alleen vervolgdag: €  450,- Al onze opleidingen zijn btw vrijgesteld.
Inclusief: cursusboek, handleiding, werkmateriaal,
certificaat, dagverzorging met lunch,
het boek Beelddenken, visueel leren en werken.
Aanmelden: Trainer Basis Denksysteem  22 juni basisdag ; 23 juni vervolgdag

Voor meer informatie: info@kindinbeeld.nl   Tel: 0224 – 540 290