front Stichting Beelddenken Nederlandlogo-SBN
Instituut Kind in Beeld werkt nauw samen met Stichting Beelddenken Nederland. Deze onafhankelijke stichting (voortgekomen uit de Maria Krabbe Stichting en de Ojemann Stichting) beoogt het volgende:

1. Het verkrijgen van her- en erkenning van het fenomeen beelddenken bij kinderen en volwassenen en het kweken van begrip voor de meerwaarde van beelddenken.

2. Wetenschappelijke erkenning en wetenschappelijke onderbouwing van beelddenken. Prioriteit op dit moment heeft de validering van het diagnostisch instrument dat bij kinderen wordt gebruikt voor het diagnosticeren van beelddenken, het zogenaamde Wereldspel. Doel is daarbij op het individuele kind gerichte, specifieke differentiatie in de gehanteerde onderwijsmethodes om te voorkomen dat het kind leerproblemen krijgt.

Iedereen
Beelddenken hoort bij mensen. In onze baby- en peutertijd waren we zelfs volledig visueel ingesteld. Er was immers nog geen taal! In de loop van de jonge jaren leert een mens het talige denken aan. Door te praten, te luisteren, het aanleren van regels en volgorde. Talig denken is in onze maatschappij essentieel. School heeft dan ook de taak om kinderen talig te leren denken. Dat begint al in groep 1 en gaat door tot aan het beroepsonderwijs. Voor alle kinderen is deze omschakeling wennen, maar de meesten lukt het. Ze zetten het visuele, associatieve, creatieve denken even in de kast (in ieder geval op school). Het talige denken levert namelijk rapportpunten op!

Beelddenken (in de wetenschap visueel leersysteem genoemd) is de oorspronkelijke manier van mensen om informatie te verwerven en te verwerken. Vanuit het geheel, associatief, zintuiglijk en met beeld.

Taaldenken (in de wetenschap verbaal leersysteem genoemd) is een aangeleerde manier van informatie verwerven en verwerken. Vanuit details, op volgorde en met woorden en begrippen.

Leren heeft geen context meer
In het Nederlandse onderwijs ligt het accent op de analyse, de details… het taaldenken. Ideeën worden opgedeeld in kleine stukjes die geen enkele relatie meer hebben met het geheel. Of zoals de Amerikaanse onderwijsonderzoeker Alfie Kohn het zegt: `We geven leerlingen een baksteen met informatie, dan geven we ze nóg een steen, en nóg een. Als ze afstuderen, gaan we ervan uit dat ze een huis hebben. Wat ze in werkelijkheid hebben is een stapel bakstenen waar ze niets mee kunnen.`

Visueel leren
Kinderen die moeite hebben om het talige denken op te pikken (door b.v. dyslexie, concentratieproblemen, een lage of juist te hoge cognitie, of een sterk persoonlijke voorkeur voor het visuele denken) kunnen het moeilijk krijgen op school. Vooral bij het lezen, spellen, rekenen, automatiseren en organiseren/plannen. Niet omdat de lesstof te moeilijk is, maar omdat de talige, procedurele manier van lesgeven en toetsen niet aansluit bij hun visuele manier van denken. Ook mensen met een grote visuele voorkeur (zoals hoogbegaafden), hebben vaak moeite om over te schakelen naar het talige denken. Er komt dan niet uit wat erin zit. Dat levert frustratie op. En dat leidt vaak weer tot faalangst, gedrags- en/of motivatieproblemen.

Talig denken is de sleutel tot hoger onderwijs
Op het VMBO en MBO vind je visueel ingestelde kinderen die moeite hebben met taal en/of talig denken. Intelligentie heeft daar vaak niets mee te maken. Op het VWO zitten ook veelal kinderen met een visuele voorkeur. Alleen hebben zij geen problemen met het talige leren. Ze kunnen zowel het beeld- als taaldenken inzetten waar nodig. Ideaal!

Het handvat bij leren
Instituut Kind in Beeld heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van jeugd en volwassenen op het gebied van leren en werken. Een landelijk netwerk van zelfstandig werkende, bevoegde professionals is opgeleid om diagnostisch onderzoek te doen, te begeleiden en de lesstof middels visuele leertechnieken (opnieuw) aan te bieden. `Je bent niet dom, je doet het anders!` De visuele leertechnieken van de LEREN LEREN Methode zijn in enkele uren aan te leren en geven vaak direct resultaat. Een andere manier van leren en werken met je eigen talenten.

Hoe herken ik het?Lannoo-boek-omslag-def-cmyk
Al in groep 3 en 4 valt op dat een kind moeite heeft met bepaalde facetten van het leren. Bekend is het niet kunnen automatiseren van de letters/klanken en de sommen tot 20. Wat ook opvalt is de zwakke fonologie (het luisteren naar klanken/woorden) en het radende lezen (te snel aannemen wat er staat). Ook kunnen beelddenkers eigen-wijze (slimme, onopvallende) strategieën gebruiken, waardoor het lijkt of het goed gaat.
.
Vooral slimme/hoogbegaafde kinderen kunnen zo ver komen, zonder dat het opvalt. Ze automatiseren b.v. de tafels niet; ze tellen gewoon snel. Uiteindelijk lopen kinderen dan toch vast. Het is dan zaak om terug te gaan naar de basis en ze bewust te maken van hun visuele manier van denken.

Het boek BEN IK IN BEELD? is speciaal geschreven en getekend voor kinderen. Door het (samen met ouder/docent) te lezen krijgt het kind inzicht in wat beelddenken is en betekent. Een eerste stap naar (h)erkenning.

..
.
Wat kan ik als ouder/docent doen?werkboek-300x167

* Het boek BEELDDENKEN, VISUEEL LEREN EN WERKEN is een eerste stap. Een compleet overzicht van de theorie, praktijk en historie van het beelddenken. Met signaleringslijsten, unieke visuele leertechnieken, tips en adviezen.
.
* Met het bijbehorende WERKBOEK voor kinderen kan thuis gewerkt worden.

* Indien gewenst kunt u zich vrijblijvend wenden tot een van onze EXPERTs in uw regio over de mogelijkheden van begeleiding en/of een didactisch onderzoek (met verslag). U krijgt dan o.a. inzicht in de niveaus van alle leervakken (CITO), het cognitieve niveau, (non-verbale) intelligentie, leerstijl, geheugen, samenwerking van de ogen en de sociaal-emotionele kenmerken die meespelen.

* Uw kind direct aan de slag met de LEREN LEREN Methode? Neem vrijblijvend contact op met een van onze jeugdtrainers in uw regio. Zij verzorgen individuele en groepslessen rondom deze manier van leren.

De opleidingen EXPERT en LEREN LEREN Methode van Instituut Kind in Beeld zijn geaccrediteerd door:
abvclogo_nbvhregisterleraar.nl_-de NBVH (resp. 30 punten en 12 punten)
-de ABvC (resp. 32 punten en 14 punten)
-Registerleraar (resp. 80 RU en 24 RU)