WIJ DENKEN IN MOGELIJKHEDEN

BEELDDENKEN

Instituut Kind in Beeld is al ruim 17 jaar autoriteit op het gebied van (beelddenken) en visueel leren. Onze opleidingen zijn geregistreerd bij Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en Registerleraar. Een landelijk netwerk van opgeleide, zelfstandig werkende Professionals staat voor u klaar.

Op 1 maart is het wetenschappelijk onderzoek naar Beelddenken gestart: `Beelddenken, hoe meet je dat? Een wetenschappelijke onderbouwing`
Dr. E. H. Kroesbergen, Universiteit Utrecht, in samenwerking met Prof. dr. K. P. Van den Bos, Rijksuniversiteit Groningen, SLO en Stichting Beelddenken Nederland.
De focus komt te liggen op de wijze waarop individuen verschillen in de werking van hun verbaal en voorstellingssysteem. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kan beelddenken worden vastgesteld?
Het non-verbale onderzoeksinstrument Wereldspel wordt hierin meegenomen.

HET WERELDSPEL

Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument waarmee de denkvoorkeur van een kind zichtbaar wordt. Tevens worden aanwezige sociaal-emotionele aspecten zichtbaar (zoals faalangst, onzekerheid, boosheid, communicatie etc.) en is er een indicatie naar het cognitie (non-verbale) niveau van het kind. Ervaring leert dat de capaciteiten van kinderen, die op school niet mee kunnen komen, zo toch `gezien` worden. Immers: elk kind kan leren lezen, rekenen en schrijven!

Wij bieden docenten, psychologen en (ortho)pedagogen de studiedag SIGNALEREN MET HET WERELDSPEL, en tevens is er de complete opleiding tot EXPERT BEELDDENKEN.

LEREN LEREN METHODE

De LEREN LEREN Methode is speciaal ontwikkeld voor niet-talige leerlingen, maar uit onderzoek blijkt dat de positieve effecten bij alle leerlingen optreden. Vooral op het gebied van tekstbegrip en het leren zelf is er een verbetering van bijna 50% te zien.
Visueel leren (de lesstof op een andere, zintuiglijke manier aanpakken) sluit aan bij het menselijk brein. Hierdoor wordt het langetermijngeheugen sneller en beter ingezet en leert een kind echt leren!

Wij bieden leerkrachten, coaches, therapeuten, logopedisten een driedaagse opleiding tot bevoegd trainer en organiseren regelmatig een STUDIEDAG voor ouders en leerkrachten rondom de LEREN LEREN Methode. Een dag vol visuele leertechnieken om thuis en op school aan de slag te gaan.

BEDRIJVEN VOLWASSENEN

Ook binnen het bedrijfsleven en volwasseneneducatie organiseren wij trainingen en workshops middels de afdeling: Beelddenken in Bedrijf.

Ervaring leert dat er binnen een team, maar ook individueel, meer rendement en effectiviteit ontstaat.

Er is een landelijk netwerk van Trainers en een tweedaagse opleiding tot Trainer BASIS DENKSYSTEMEN.

BELBIN TEAM TOPPERS

Het succesvolle Belbin Teamrollenmodel is omgezet naar een speelse, effectieve methodiek voor jeugd en volwassenen binnen sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, coaching/therapie en sport, middels de afdeling: BELBIN TEAM TOPPERS

Spelenderwijs leren omgaan met verschillen. Respect voor de ander ontwikkelen. Weten wat je kunt (en niet zo goed kunt) en dus gericht de samenwerking aangaan. Dat is de Belbin Team Toppers Methodiek!

Er is een landelijk netwerk van Trainers en een tweedaagse trainersopleiding BELBIN TEAM TOPPERS

BRAINTOPPERS APPS

De educatieve apps van BRAINTOPPERS zijn gebaseerd op de visuele leertechnieken van de succesvolle LEREN LEREN Methode en zowel individueel als in schoolbundel te verkrijgen.
Er komen regelmatig nieuwe apps bij.

Het accent ligt op het automatiseren van de basis lesstof. De apps zijn een handvat voor kinderen die moeite hebben met het talige leren (automatiseren) op school. Zowel thuis als op school kunnen kinderen belangrijke lesstof zelfstandig en op een leuke, visuele manier oefenen. Zo gaat de kennis als vanzelf het langetermijngeheugen in.