LETTERKLANKSTAD, LEREN LEZEN MET RESULTAAT

BEELDDENKEN

Instituut Kind in Beeld is al ruim 17 jaar autoriteit op het gebied van (beelddenken) en visueel leren. Onze opleidingen zijn geregistreerd bij Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en Registerleraar. Een landelijk netwerk van opgeleide, zelfstandig werkende Professionals staat voor u klaar.

Op 1 maart 2016 is het wetenschappelijk onderzoek naar Beelddenken gestart: `Beelddenken, hoe meet je dat? Een wetenschappelijke onderbouwing`
Dr. E. H. Kroesbergen, Universiteit Utrecht, in samenwerking met Prof. dr. K. P. Van den Bos, Rijksuniversiteit Groningen, SLO en Stichting Beelddenken Nederland.
De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kan beelddenken worden vastgesteld?

Het non-verbale onderzoeksinstrument Wereldspel wordt hierin meegenomen. Wij bieden docenten, psychologen en (ortho)pedagogen de studiedag SIGNALEREN MET HET WERELDSPEL, en tevens is er de complete opleiding tot EXPERT BEELDDENKEN.

LETTERKLANKSTAD

Goed leren lezen in 72 lessen van 50 minuten. De beginnend leesmethode LetterKlankStad richt zich zowel op de beginnende, de gevorderde lezer als de NT2-lezer. Het accent ligt op het vlot kunnen decoderen van de Nederlandse letters en klanken.

Steeds meer oudere leerlingen kampen met een zwakke automatisering (decodering) en hebben moeite met het analyseren (spellen) van woorden. Dit leidt, naast zwakke studievaardigheid, ook tot problemen bij het leren van de vreemde talen. LetterKlankStad maakt onderscheid tussen letters en klanken – en tussen de alfabetische naam en de spraakklank(en) van letters. Centraal staat het unieke `leesplankje` met de Huisstenen van alle Nederlands letters en klanken. De start ligt bij inzicht in de opbouw, structuur en regels van taal. Dit geeft het visuele brein houvast. Leren lezen is nog nooit zo leuk en effectief geweest.

Meer informatie: www.letterklankstad.nl

LEREN LEREN METHODE

De LEREN LEREN Methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor taalzwakke leerlingen, maar uit onderzoek blijkt dat de positieve effecten bij alle leerlingen optreden. Vooral op het gebied van tekstbegrip en het leren zelf is er een verbetering van bijna 50% te zien.

Jonge kinderen zijn visueel ingesteld. School leert het talige denken aan: in volgorde, met procedures en gericht op de analyse. Bij de meeste leerlingen ontstaat er een balans tussen beide manieren van denken. Zo`n 10% van de leerlingen blijft noodgedwongen visueel ingesteld (denk aan dyslexie, concentratieproblemen) of houdt vast aan het visuele denken (denk aan hoogbegaafdheid). Visueel leren sluit naadloos aan bij het visuele brein van alle leerlingen.

Wij bieden leerkrachten, coaches, therapeuten, logopedisten een driedaagse opleiding tot bevoegd trainer en organiseren regelmatig een STUDIEDAG voor ouders en leerkrachten rondom de LEREN LEREN Methode.

BEDRIJVEN VOLWASSENEN

Ook binnen het bedrijfsleven en volwasseneneducatie organiseren wij trainingen en workshops middels de afdeling: Beelddenken in Bedrijf.

Ervaring leert dat er binnen een team, maar ook individueel, meer rendement en effectiviteit ontstaat.

Er is een landelijk netwerk van Trainers en een tweedaagse opleiding tot Trainer BASIS DENKSYSTEMEN.

BELBIN TEAM TOPPERS

Het succesvolle Belbin Teamrollenmodel is omgezet naar een speelse, effectieve methodiek voor jeugd en volwassenen binnen sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, coaching/therapie en sport, middels de afdeling: BELBIN TEAM TOPPERS

Spelenderwijs leren omgaan met verschillen. Respect voor de ander ontwikkelen. Weten wat je kunt (en niet zo goed kunt) en dus gericht de samenwerking aangaan. Dat is de Belbin Team Toppers Methodiek!

Er is een landelijk netwerk van Trainers en een tweedaagse trainersopleiding BELBIN TEAM TOPPERS

BRAINTOPPERS APPS

De educatieve apps van BRAINTOPPERS zijn gebaseerd op de visuele leertechnieken van de succesvolle LEREN LEREN Methode en zowel individueel als in schoolbundel te verkrijgen.
Er komen regelmatig nieuwe apps bij.

Het accent ligt op het automatiseren van de basis lesstof. De apps zijn een handvat voor kinderen die moeite hebben met het talige leren (automatiseren) op school. Zowel thuis als op school kunnen kinderen belangrijke lesstof zelfstandig en op een leuke, visuele manier oefenen. Zo gaat de kennis als vanzelf het langetermijngeheugen in.

U kunt de digibord app SplitZ gratis aanvragen